Archeologija Nova - archeologinių tyrimų grupė - visos archeologinių tyrimų paslaugos
Archeologija Nova - archeologinių tyrimų grupė - visos archeologinių tyrimų paslaugos
Archeologai.eu
Archeologiniai tyrimai - Archeologiniai tyrinėjimai

Susisiekite su mumis

 

Tel. Nr.: 867780953

 

El. paštas:

archeologai.eu@gmail.com

 

archeologija.lietuva@gmail.com

Trumpai apie archeologinius tyrimus ir jų eigą

2. Operatyviai atliekame kokybiškus archeologinius tyrimus, kurie atitinka PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“ reglamentus ir Lietuvos Respublikos įstatymus.

Pagrindinės archeologinių tyrimų sąvokos

Šurfas – žvalgomųjų archeologinių tyrimų metu kasamas nuo 1  iki 9 kv. m. dydžio stačiakampis plotas.

žvalgomieji archeologiniai tyrinėjimai

Perkasa – žvalgomųjų arba detaliųjų archeologinių tyrimų metu kasamas stačiakampis plotas didesnis už šurfą. Minimalus dydis nuo 10 kv. m.

žvalgomieji archeologiniai tyrimai

Ypatusis archeologinis radinys – iki XIX amžiaus datuojamas archeologinis radinys, teikiantis esminę informaciją apie objekto pobūdį, chronologiją ir kultūrinę vertę.

archeologiniai radiniai

Įžemis – po judintu gruntu natūraliai slūgsantis nesuardytos gamtinės sandaros gruntas, nejudinta žemė, neturintis jokių archeologinio pobūdžio vertingųjų savybių.

 

Kultūrinis sluoksnis – žemės sluoksnis (nuo įžemio iki jos paviršiaus), kuriame yra išlikusių žmogaus praeitis veiklos pėdsakų.

 

Archeologinis sluoksnis – iki XIX a. susidaręs kultūrinis sluoksnis.

 

Archeologinių tyrimų pažyma – tyrėjo parengtas dokumentas, kuriame glaustai pateikiami atliktų archeologinių tyrimų rezultatai, išvados ir pasiūlymai dėl tirtam objektui taikytinų kultūros paveldo apsaugos reikalavimų.

Visos teisės saugomos        2016 m.

©

Dizainas: "Archeologai.eu"